Životopis:Eliška Matoušová*1961

Pocházím z Havířova, kde jsem bydlela do svých dvaceti let.

Jsem šťastně vdaná a v současné době žiji se svou rodinou v Krucemburku, malebném městečku na Vysočině.

Zde se věnuji své oblíbené činnosti, kterou je malování. Mým výrazovým prostředkem jsou olejové barvy, které pomocí malířské špachtle nanáším na plátno nebo na dřevěný podklad.

Dávám přednost přírodním a městským scenériím, přičemž se soustředím na výrazné tahy špachtlí a jasné přechody barev a snažím se tak zachytit hru světla a stínu.

Výtvarné umění ovlivňuje můj život zásadním způsobem, jsem ráda, že pomocí barev a štětců mohu vyjádřit své pocity a nálady a díky tomu se cítit šťastná.

Budu ráda, pokud se vám budou mé obrazy líbit a v případě jakékoli připomínky nebo dotazu mne neváhejte kontaktovat na e-mailovou adresu.

Maluji také na zakázku.

5.8 – 7. 10. 2014 Autorská výstava v galerii Ladislava Nováka v Zadní synagoze v Třebíči. - Zobrazit fotografie

4.12. 2013 - 11.1. 2014 výstava v galerii Gustava Mahlera v Jihlavě - Zobrazit fotografie

12.7. - 23.8. 2013 výstava v galerii Doubravka va Ždírci nad Doubravou - Zobrazit fotografie

28.2.-10.4. 2012 výstava v galerii K-TRIO v Ostravě - Zobrazit fotografie

15.8.-15.10. 2010 autorská výstava ve firemní galerii v Praze, Růžová 15

20.9.-20.12. 2010 společná výstava v galerii Střed v PřerověBiography:Eliška Matoušová*1961

I was born in Havířov where I lived until I was 20.

I'm happily married and I currently live with my family in Krucemburk, a scenic town in Vysočina.

Here I do what I like the most and that is painting. My expression instruments are oil colours, that I apply by palette knife on a canvas or a wooden base.

I prefer natural and town sceneries while I concentrate on significant moves with the knife and bright colour transitions. That's how I try to capture the light and shadow acting.

Fine art influences my life in a major way, I'm glad that I can express my feelings and moods with colours and brushes and that it can make me feel happy.

I'll appreciate if you'll like my pictures and in case of any questions don't hesitate to contact me on my e-mail address.

I paint by pre-order as well.

Expositions 2010:

15.8.-15.10. author's exposition in Firemní galerie in Prague, Růžová 15

20.9.-20.12. common exposition in gallery Střed in Přerov

Eliška Matoušová

Nejnovější:

Kontakt:

E-Mail: 1eli2@seznam.cz